BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 527673

Data: 14 listopada 1998 r.
Nr uchwały: 7/1998
Dotyczy: w sprawie wyboru pełnomocnika do organizacji starostwa powiatowego
Uchwała Nr 7/98
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 listopada 1998 r.

w sprawie wyboru pełnomocnika do organizacji starostwa powiatowego

Na podstawie art. 101 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną(Dz.U. Nr 133, poz. 872)


Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Stwierdza się, że w wyniku wyboru organizacji Starostwa Powiatowego w głosowaniu tajnym na Pełnomocnika do organizacji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu wybrany został Leonard Maciejewski.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Iwona Stanek