BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519232

Data: 19 stycznia 1999 r.
Nr uchwały: IV/17/1999
Dotyczy: w sprawie powołania osobowego składu stałych Komisji Rady Powiatu
Uchwała Nr IV/17/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 stycznia 1999 r.


w sprawie powołania osobowego składu stałych Komisji Rady Powiatu

Na podstawie art.17 ust.l i art.16 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym(Dz.U.Nr 91,poz.578)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1

Powołać Komisję Budżetu i Finansów w następującym składzie:

l.Przewodniczący Komisji - Słotkowska Urszula
2.Z-ca Przewodniczącego- Grabowski Jerzy
3.Członek -Frontczak Józef
4.Członek -Kozłowska Barbara
5.Członek - Bańkowska Wanda
6.Członek - Trzciński Jacek
7.Członek - Górka Teresa
8.Członek - Gawęda Jerzy
9.Członek - Chmal Władysław

Powołać Komisję Edukacji i Kultury w następującym składzie:

1.Przewodniczący Komisji - Szubarga Marek
2.Z-ca Przewodniczącego - Pernak Urszula
3.Członek - Weber Grzegorz
4.Członek - Frontczak Józef
5.Członek - Wachowska-Ronge Danuta
6.Członek - Jurkiewicz-Lewandowska Danuta
7.Członek - Cieślak Rafał
8.Członek - Antoniewicz Andrzej
9.Czlonek - Mrugalska Krystyna

Powołać Komisję Społeczną w następującym składzie:

1.Przewodniczący Komisji - Polowińczak Zbigniew
2.Z-ca Przewodniczącego - Bańkowska Wanda
3.Członek - Weber Grzegorz
4.Członek - Szumlański Edward
5.Członek - Parada Bogdan
6.Członek - Kiszka Janusz
7.Członek - Siuda Jerzy
8.Członek - Niewitecki Wiesław
9.Członek - Trzciński Jacek

Powołać Komisję Bezpieczeństwa Obywateli,Ładu i Porządku w następującym składzie:

1.Przewodniczący Komisji - Eska Barbara
2.Z-ca Przewodniczącego - Janeczek Stefan
3.Członek - Szubarga Marek
4.Członek - Kubiak Czesław
5.Członek - Biernacki Jan
6.Członek - Pozorski Krzysztof
7.Członek - Górka Teresa
8.Członek - Kubczak Stanisław
9.Członek - Sobański Wojciech

Powołać Komisję Rozwoju i Promocji Powiatu w następującym składzie:

1.Przewodniczący Komisji - Paczkowski Marek
2.Z-ca Przewodniczącego - Tadeja Leopold
3.Członek - Brola Mieczysław
4.Członek - Krauze Tadeusz
5.Członek - Kozłowski Andrzej
6.Członek - Gawęda Jerzy
7.Członek - Szumlańska Zyta
8.Członek - Szwagrzyk Piotr
9.Członek - Chmal Władysław

Powołać Komisję Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Leśnictwa w następującym składzie:

1.Przewodniczący Komisji -Chmielnicki Dionizy
2.Z-ca Przewodniczącego - Luber Piotr
3.Członek - Chmielewski Grzegorz
5.Członek - Świątkowski Marian
6.Członek - Iwicka Urszula
7.Członek - Łuczak Stefan
8.Członek - Kinal Marian
9.Członek - Rosa Marek

Powołać Komisję Zdrowia w następującym składzie:

1.Przewodniczący Komisji - Kwiatkowski Lucjan
2.Z-ca Przewodniczącego - Makowiecka Anna
3.Członek - Naumann Jerzy
4.Członek - Wachowska-Ronge Danuta
5.Członek - Biernacki Jan
6.Członek - Brola Mieczysław
7.Członek - Siuda Jerzy
8.Członek - Drogowski Robert
9.Członek - Szumlańska Zyta

Powołać Komisję Kultury Fizycznej,Turystyki i Sportu w następującym składzie:

1.Przewodniczący Komisji - Naumann Jerzy
2. Z-ca Przewodniczącego - Figas Włodzimierz
3.Członek -Kubiak Czesław
4.Członek - Janeczek Stefan
5.Członek - Parada Bogdan
6.Członek - Pozorski Krzysztof
7.Członek - Cuber Czesław
8.Członek - Antoniewicz Andrzej
9.Członek - Grafowski Jerzy

Powołać Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

1.Przewodniczący Komisji -Jaworowski Stanisław
2.Z-ca Przewodniczącego - Gozdera Mirosław
3.Sekretarz - Kubczak Stanisław
4.Członek -Eska Barbara
5.Członek - Szwagrzyk Piotr

Powolać Komisję d/s Etyki Radnych w następującym składzie:

1.Przewodniczący Komisji -Szumlański Edward
2.Z-ca Przewodniczącego - Kozłowska Barbara
3.Członek - Stysial Marian
4.Członek -MrugaIska Krystyna
5.Członek - Sobański Wojciech

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Inowrocławskiego

§3

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęciaPrzewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek