BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526487

Data: 23 stycznia 1999 r.
Nr uchwały: IV/20/1999
Dotyczy: w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Uchwała Nr IV/20/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 stycznia 1999 r.


w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu


Na podstawie art.12 ust.8 lit."i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym(Dz.U.Nr 91,poz.578)w zw.z art.21 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.(Dz.U.z 1988r.Nr 14,poz.60 z późn.zm.) oraz art.18 ust.1 i art.18 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych(Dz.U.Nr 155,poz.1040)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje§1


Tworzy się Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

§2Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

§3


Majątek tworzący wyposażenie utworzonej jednostki oraz jego składniki wymienia załącznik Nr 1 do Uchwały.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 99r

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek