BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522845

Data: 16 grudnia 1998 r.
Nr uchwały: III/10/1998
Dotyczy: w sprawie wyboru Starosty Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr III/10/98
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 grudnia 1998 r.


w sprawie wyboru Starosty Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1998r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz.U. nr 99, poz.631)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


W wyniku głosowania tajnego na Starostę Powiatu Inowrocławskiego wybrany został Pan Leonard Maciejewski

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek