BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 527624

Data: 10 lutego 1999 r.
Nr uchwały: V/26/1999
Dotyczy: w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu
Uchwała Nr V/26/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 lutego 1999 r.


w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu.

Na podstawie art. L7 ust2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz.578)

Rada Powiatu
Uchwala, co następuje


§1

Przyjąć plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Inowrocławskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek