BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519220

Data: 27 marca 1999 r.
Nr uchwały: VI/31/1999
Dotyczy: w sprawie wyrażenia zgody na odbywanie przez Przewodniczącą Rady Powiatu podróży służbowych własnym samochodem osobowym oraz ustalenia zasad pokrywania kosztów tych podróży
Uchwała Nr VI/31/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 marca 1999 r.


w sprawie wyrażenia zgody na odbywanie przez Przewodniczącą Rady Powiatu podróży służbowych własnym samochodem osobowym oraz ustalenia zasad pokrywania kosztów tych podróży

Na podstawie art.21 ust.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 9l/poz.578).

Rada Powiatu
uchwala,co następuje:

§1

Wyrazić zgodę na odbywanie przez Przewodniczącą Rady Powiatu podróży służbowych własnym samochodem osobowym.

§2


Przyznać Przewodniczącej Rady Powiatu miesięczny ryczałt na pokrycie kosztów podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju w kwocie stanowiącej iloczyn 500 km i aktualnej stawki obowiązującej przy używaniu pojazdów do celów służbowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 1998r.w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U.Nr 41,poz.239).

§3


Ryczałt, o którym mowa w §2 płatny będzie ostatniego dnia roboczego miesiąca w kasie Starostwa Powiatowego.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 1999r.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek