BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 518990

Data: 28 kwietnia 1999 r.
Nr uchwały: VII/41/1999
Dotyczy: w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu ul. Poznańska 97
Uchwała nr VII/41/99
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 kwietnia 1999 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu ul. Poznańska 97.

Na podstawie art. 12 , pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 , poz. 578 ) oraz art. 44b i art. 45 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91 , poz. 408 z późn. zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Określić liczbę członków Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu ul. Poznańska 97 na 14 os6b.

§2

Powołać na członków Rady Społecznej, o której mowa w § 1 :

1.Jana Mazura
2.Romana Kruszyńskiego
3.Wiesława Kiepiela
4.Ryszarda Staszaka
5.Alojzego Szczupaka 6. Andrzeja Szpuleckiego
7.Jerzego Stachowiaka
8.Piotra Jóźwiaka
9.Marka Grzonę
10.Tadeusza Chęsego
11.Andrzeja Kozłowskiego
12.Lucjana Kwiatkowskiego
13.Annę Makowiecką
14.Krystynę Mrugalską

§3


Przewodniczącym Rady Społecznej wskazanym przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu jest Jan Mazur.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady powiatu
Iwona StanekUzasadnienie


Zgodnie z art.45 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr91,poz.408 z późn.zm.) Rada Powiatu określa skład Rady Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
Art.98a ustawy z dnia 13 października 1998r.Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.Nr 133,poz.872 z późn.zm.)nakazuje organowi, który przejął uprawnienia organu tworzącego publiczny zakład opieki zdrowotnej dostosowanie do obowiązujących przepisów. Osoba wymieniona w § 2 pod poz.4 została zaproponowana do składu Rady Społecznej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, osoby wymienione pod poz.12 - 14 przez Komisję Zdrowia Rady Powiatu, pozostałe przez Zarząd Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski