BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520783

Data: 22 września 1999 r.
Nr uchwały: X/56/99
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej W Tarnówku
UCHWAłA NR X/56/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 września 1999 r.


w sprawie utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej W Tarnówku.

Na podstawie Art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1

Utworzyć środek specjalny w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.

§2


Środki specjalne, pochodzące z dobrowolnych wpłat i darów gromadzone będą na wyodrębnionym rachunku bankowym.

§3


Pozyskane w ramach tej formy środki przeznaczone będą na sfinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia środków specjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku, stanowić będzie realizację wniosku ww. jednostki o stworzenie możliwości gospodarowania pozyskanymi darowiznami, zgodnie z zasadami form organizacyjno - prawnych sektora finansów publicznych, określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, decyzję o ustanowieniu środków specjalnych podejmuje Rada Powiatu.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski