BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 527678

Data: 19 stycznia 2000 r.
Nr uchwały: XIII/72/2000
Dotyczy: przekazania zarządzania drogami w granicach miasta Inowrocławia, zaliczanymi do kategorii dróg powiatowych
Uchwała Nr XIII/72/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 stycznia 2000 r.


w sprawie przekazania zarządzania drogami w granicach miasta Inowrocławia, zaliczanymi do kategorii dróg powiatowych.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Zawrzeć z Miastem Inowrocław porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Inowrocław zarządzania drogami w granicach miasta, zaliczanymi do kategorii dróg powiatowych.

§2


Upoważnić Zarząd Powiatu do negocjowania warunków i zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1 uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Wielkość i położenie Inowrocławia inspirują do przekazania zarządzania drogami gminnymi i powiatowymi w jedno miejsce. Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych jest zarząd miasta. Miasto Inowrocław jest w wielu przypadkach porównywalnym lub większym ośrodkiem od wymienionych przed chwilą miast. Zarządzanie drogami skupia w sobie wielość działań jak np. projektowanie nowych rozwiązań komunikacyjnych, pełnienie funkcji inwestora, utrzymywanie nawierzchni i urządzeń towarzyszących, modernizację, przeciwdziałanie niszczeniu dróg itd. Zarządzanie z jednego miejsca drogami powiatowymi i gminnymi powinno przynieść zdecydowanie korzystniejsze efekty, chociażby z racji pominięcia zbędnych etapów związanych z uzgodnieniami między zarządzającymi różnymi drogami.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Załączniki:

zal.72.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: środa, 24 września 2003, godz. 13:39
  Typ MIME: application/pdf