BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 521805

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/81/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych w Powiecie Inowrocławskim w 1999 roku
Uchwała Nr XIV/81/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 lutego 2000 r.


w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych w Powiecie Inowrocławskim w 1999 roku .

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz w związku z art. 14 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych w Powiecie Inowrocławskim w 1999 roku, stanowiącą załącznik do przedmiotowej uchwały.

§2


Określić, na podstawie informacji wskazanej w § 1, istotne dla wspólnoty samorządowej Powiatu Inowrocławskiego zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego:
1.Obniżenie stanu gotowości bojowej Państwowej Straży Pożarnej spowodowanej obniżeniem stanu etatowego w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej przy Zakładach Tłuszczowych S.A. Kruszwica oraz zamiarem likwidacji Zakładowej Straży Pożarnej przy Oddziale PKP Inowrocław.
2.Konieczność doposażenia Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w sprzęt specjalistyczny tj. samochód gaśniczy typu ciężkiego, podnośnika wysokościowego 40 m oraz potrzeby utworzenia przy współudziale Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu i Miasta Inowrocławia drugiego oddziału.

§3


Treść niniejszej uchwały przekazać Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych do kompetencji Państwowej Straży Pożarnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy zawarte wart. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późno zm. ) oraz w związku z art. 14 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 z późn. zm. ).


Starosta
Leonard Maciejewski