BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 527676

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/86/2000
Dotyczy: zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej funkcjonującej przy Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
Uchwała Nr XIV/86/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 lutego 2000 r.


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej funkcjonującej przy Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 46 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. ) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Zatwierdzić Regulamin działalności Rady Społecznej funkcjonującej przy Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, stanowiący załącznik do uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 46 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. ) Rada Społeczna Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uchwala regulamin swej działalności i przedkłada go do zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył zakład. Regulamin powinien określać sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowanie uchwał. Rada Społeczna Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uchwaliła taki regulamin i przedkłada go do zatwierdzenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.86.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 176KB
  Data dodania: środa, 24 września 2003, godz. 14:14
  Typ MIME: application/pdf