BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519630

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/89/2000
Dotyczy: szczegółowych zasad udzielania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym, o uprawnieniach szkół publicznych
Uchwała Nr XIV/89/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 lutego 2000 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym, o uprawnieniach szkół publicznych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) w zw. z art. 90 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t. j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm. ) oraz art. 12 ust. l pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć do realizacji szczegółowe zasady udzielania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym, o uprawnieniach szkół publicznych, w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonują następujące placówki oświatowe niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych:
1.Kujawskie Niepubliczne Liceum Handlowe w Inowrocławiu.
2.Kujawskie Niepubliczne Policealne Studium Ekonomiczno - Handlowe w Inowrocławiu.
3.Kruszwicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy.
4.Kruszwicka Szkoła Realna Liceum Handlowe dla Dorosłych w Kruszwicy.
W myśl art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm. ) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego ( Dz. U. Nr 12, poz. 96 ) szczegółowe zasady udzielania dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Dotowanie przedmiotowych szkół odbywa się na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, ze środków otrzymanych przez powiat na zadania oświatowe, w trybie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 111, poz. 1284 ). Mając powyższe na uwadze zasadne staje się podjęcie Uchwały Rady Powiatu w tym względzie.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.89.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 251KB
  Data dodania: czwartek, 25 września 2003, godz. 08:34
  Typ MIME: application/pdf