BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519546

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/96/2000
Dotyczy: rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w zakresie analizy i oceny realizacji uchwał Rady Powiatu Inowrocławskiego podjętych przez Radę
Uchwała Nr XV/96/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 kwietnia 2000 r.

XV/96/2000
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w zakresie analizy i oceny realizacji uchwał Rady Powiatu Inowrocławskiego podjętych przez Radę.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz § 9 pkt 4 Statutu Powiatu Inowrocławskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Inowrocławskiego Nr VI/15/99 z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Inowrocławskiego .

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć sprawozdanie Zarządu Powiatu Inowrocławskiego w zakresie analizy i oceny realizacji uchwał Rady Powiatu Inowrocławskiego podjętych przez Radę w 1999 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Podjęcie uchwały jest uzasadnione kompetencją Rady Powiatu Inowrocławskiego do rozpatrywania sprawozdań z działalności Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.
Realizacja uchwał Rady Powiatu jest przejawem ukierunkowania Zarządu Powiatu do podejmowania działań w zakresie najbardziej żywotnych potrzeb mieszkańców powiatu. W związku z powyższym zasadnym jest dokonanie okresowej analizy i oceny realizacji uchwał Rady Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski