BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522011

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/98/2000
Dotyczy: zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych Komisji Rady Powiatu
Uchwała Nr XV/98/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 kwietnia 2000 r.


zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych Komisji Rady Powiatu.

Na podstawie art. 17 ust. l. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W uchwale Nr IV /17/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych Komisji Rady Powiatu wprowadza się następujące zmiany:
-w §1 uchwały, ustalającym osobowy skład Komisji Zdrowia dodać pkt 10 i powołać na członka tej Komisji radną panią Joannę Harendę,
-w §1uchwały, ustalającym osobowy skład Komisji Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu powołać na członka tej komisji radną panią Joannę Harendę i wpisać jej imię i nazwisko w pkt. 5.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Inowrocławskiego.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Wywołanie Uchwały Nr XV /98/2000 z dnia 5 kwietnia 2000 r. zmieniającej Uchwałę Nr IV/17/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych Komisji Rady Powiatu wynika z faktu, że radna Joanna Harenda wyraziła chęć uczestniczenia w pracach Komisji Zdrowia i Komisji Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek