BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519623

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/103/2000
Dotyczy: określenia zasad udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
Uchwała Nr XV/103/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 kwietnia 2000 r.


w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć jako obowiązujące zasady udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Konieczność określenia zasad udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku wynika z ustawy o finansach publicznych. Zarząd Powiatu proponuje przyjęcie wspomnianych zasad w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.103.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 151KB
  Data dodania: czwartek, 25 września 2003, godz. 09:28
  Typ MIME: application/pdf