BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519190

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/105/2000
Dotyczy: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie likwidacji Miejsko - Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr XV/105/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 kwietnia 2000 r.


w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie likwidacji Miejsko - Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. ) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie likwidacji Miejsko - Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, który to projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały .

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu Inowrocławskiego.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej - u. o z. o. z. (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. ) projekt uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga opinii m. in. właściwych organów powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych. Warunki, które powinien spełniać taki projekt określone zostały w art. 43 ust. 1 u. o z. o. z. Zgodnie z tym przepisem uchwała o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej powinna określać sposób i formę zapewnienia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu dalsze, nieprzerwane udzielanie takich świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości oraz termin zakończenia działalności, nie wcześniej niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały o likwidacji. W związku z planowaną likwidacją Miejsko - Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, do Przewodniczącej Rady Powiatu wpłynęło pismo nr ZF .1.0730/24/00 od Prezydenta Miasta Inowrocławia, w przedmiocie za9piniowania projektu uchwały stanowiącego załącznik, o którym mowa w § 1.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek

Załączniki:

zal.105.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 255KB
  Data dodania: czwartek, 25 września 2003, godz. 09:48
  Typ MIME: application/pdf