BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522881

Data: 29 maja 2000 r.
Nr uchwały: XVII/110/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu na temat: "Ocena stanu sanitarnego powiatu inowrocławskiego za 1999 r."
Uchwała Nr XVII/110/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2000 r.


w sprawie: przyjęcia informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu na temat: "Ocena stanu sanitarnego powiatu inowrocławskiego za 1999 r."

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) w związku z art. 12 a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity z 1998 r. Dz. U. Nr 90, poz. 575 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr XIII/74/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowrocławskiego na I półrocze 2000 r.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu na temat: "Ocena stanu sanitarnego powiatu inowrocławskiego za 1999 r."

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zasadność podjęcia niniejszej uchwały wynika z przepisów określonych w 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym z. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) w związku z art. 12 a ust. 3 ustawy ni a 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (t. j. z 1998 r. Dz. U. Nr 90, poz. 575 z późn. zm. ) oraz z uchwały Nr XIII/74/2000 Rady powiatu )wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie uchwalenia planu pracy idy powiatu Inowrocławskiego na l półrocze 2000 r.


Starosta
Leonard Maciejewski