BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 518982

Data: 29 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: XXIII/175/2000
Dotyczy: podstawowych wskaźników wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostce organizacyjnej - Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie
Uchwała Nr XXIII/175/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 grudnia 2000 roku.


w sprawie podstawowych wskaźników wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostce organizacyjnej - Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn zm .) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r . w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z / s w Latkowie w wysokości 570,00 zł.

§2


Wyrazić zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w tabelach punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania przez pracodawcę, o którym mowa w §1 w kwocie 3, 50 zł.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


W myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku ( Dz. U. Nr 61, poz. 708 ) Rada Powiatu ustala wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla podległych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, jak również zatwierdza wartość punktu. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie wnioskuje o ustalenie wynagrodzenia w wysokości 570,00 zł. , a wartość jednego punktu na 3,50 zł. Plan budżetu roku 2000 w §11 zabezpiecza realizację wykonania uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski