BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520609

Data: 25 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: XXIX/226/2001
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania dotyczącego" Koncepcji promocji Powiatu Inowrocławskiego oraz analizy i oceny stopnia realizacji tych koncepcji "
Uchwała Nr XXIX/226/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 czerwca 2001 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania dotyczącego" Koncepcji promocji Powiatu Inowrocławskiego oraz analizy i oceny stopnia realizacji tych koncepcji "

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 , poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć sprawozdanie dotyczące "Koncepcji promocji Powiatu Inowrocławskiego oraz analizę i ocenę stopnia realizacji tych koncepcji" stanowiące załącznik do uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

W związku z przyjęciem przez Radę Powiatu "Programu Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego na lata 2000- 2002" zachodzi konieczność dokonania analizy i oceny realizacji tych koncepcji. W oparciu o nowe wnioski z dyskusji oraz powstałe uwarunkowania dokonać ewentualnej modyfikacji koncepcji. Do wyrażenia przedmiotowej oceny obliguje Uchwała Nr XXIV / 186 /2001 Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2001 roku.


Starosta
Leonard Maciejewski