BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 527628

Data: 30 maja 2001 r.
Nr uchwały: XXVIII/220/2001
Dotyczy: oceny funkcjonowania Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz perspektywy rozwoju tej placówki
Uchwała nr XXVIII/220/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 maja 2001 r.

w sprawie oceny funkcjonowania Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz perspektywy rozwoju tej placówki.

Na podstawie art. 4 ust. l, pkt l i 7, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) i art.9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz.123).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Na podstawie przedstawionej informacji, stanowiącej załącznik do uchwały pozytywnie ocenić funkcjonowanie Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz perspektywy rozwoju tej placówki.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 4 ust. l, pkt l i 7, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) i art.9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz.123), prowadzenie działalności kulturalnej należy do zadań własnych powiatu. Przeprowadzenie analizy funkcjonowania Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu pozwoli na dokonanie oceny funkcjonowania tej placówki. W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski