BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526495

Data: 23 maja 2002 r.
Nr uchwały: XXXVII/311/2002
Dotyczy: wskazania kandydatów do Rady Muzeum działającej przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, będących przedstawicielami Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr XXXVII/311/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 maja 2002 r.


w sprawie wskazania kandydatów do Rady Muzeum działającej przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, będących przedstawicielami Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 11 ust. 5 pkt l oraz ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r., Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 200 l r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wskazać następujących kandydatów do Rady Muzeum działającej przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, będących przedstawicielami Powiatu Inowrocławskiego:
l. Pan Marek Szubarga
2. Pan Andrzej Antoniewicz
3. Pan Janusz Kiszka

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. zobowiązuje między innymi Radę Powiatu do wskazania kandydatur do rady muzeum, która ustawowo działa przy każdym muzeum państwowym i samorządowym. W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek