BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519626

Data: 26 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: XXXVIII/319/2002
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji odcinka linii kolejowej Kruszwica - Gopło leżącego w granicach Powiatu Inowrocławskiego oraz nieodpłatnego przejęcia powyższego odcinka kolejowego.
Uchwała Nr XXXVIII/319/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji odcinka linii kolejowej Kruszwica - Gopło leżącego w granicach Powiatu Inowrocławskiego oraz nieodpłatnego przejęcia powyższego odcinka kolejowego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6 i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Opiniuje pozytywnie zamiar likwidacji odcinka linii kolejowej Kruszwica - Gopło leżącego w granicach Powiatu Inowrocławskiego. Wymieniony odcinek jest częścią linii kolejowej nr 231 Inowrocław Rąbinek - Mogilno.

§2


Rezygnuje z nieodpłatnego przejęcia wymienionego w §1 odcinka linii kolejowej.

§3


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Zakład Linii Kolejowych w Toruniu zwrócił się do Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji i nieodpłatnego przejęcia odcinka linii kolejowej Kruszwica - Gopło, leżącego w granicach Powiatu Inowrocławskiego. Wymieniony odcinek linii kolejowej jest częścią linii kolejowej nr 231 Inowrocław Rąbinek - Mogilno. Przedmiotowy odcinek linii kolejowej jest nieczynny od 1996 roku, natomiast jego funkcje przejął transport drogowy, bazując na drodze powiatowej nr 684, która biegnie równolegle w odległości kilkudziesięciu metrów od torów. Przyczyną podjęcia takiej decyzji była nierentowność prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich i towarowych. Jednocześnie należy podkreślić, że walory turystyczne przy podróżowaniu omawianym odcinkiem kolejowym nie stanowią atrakcji. Wspomniany fragment trasy przebiega po zupełnie płaskim i poznawczo nieciekawym terenie. Potencjalna atrakcja, jaką stanowi Jezioro Gopło, jest na tej części linii kolejowej zupełnie niewidoczne ze względu na oddalenie (1,5 - 2 km). Istniejący stan techniczny linii kolejowej, bez zainwestowania znacznych środków finansowych wyklucza ewentualne przywrócenie ruchu pociągów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały szczegółowe dane o stanie technicznym infrastruktury kolejowej przedmiotowego odcinka linii kolejowej, tj.:
1. Podkłady drewniane w 100 % opał,
2. Szyny typ S42 w 100 % złom,
3. 25 % szyn typu S49 zaklasyfikowano jako złom, pozostałe 75 % szyn określono jako staroużyteczne możliwe do wykorzystania pomocniczego jedynie w bocznicach kolejowych,
4. Rozjazdy w torach głównych zasadniczych - części stalowe złom, podrozjezdnice w 100 % opał,
5. Urządzenia zabezpieczenia ruchu złom,
6. Podsypka tłuczniowa zachwaszczona i zakrzewiona,
7. Perony zniszczone,
8. Budynki dworcowe wyłączone z propozycji przekazania.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


Starosta
Leonard Maciejewski