BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526484

Data: 26 listopada 2003 r.
Nr uchwały: XVI/112/2003
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr XVI/112/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć sprawozdanie z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy zawarte w art. 12 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym oraz zapis ujęty w planie pracy Rady Powiatu na II półrocze 2003 r. zobowiązujący do przedstawienia sprawozdania o stopniu zaawansowania prac Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie przejęcia majątku Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Inowrocławskiego.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

z-112.htm  -> pobierz
  Rozmiar: 30KB
  Data dodania: czwartek, 11 grudnia 2003, godz. 12:51
  Typ MIME: text/plain