BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 527666

Data: 26 marca 2003 r.
Nr uchwały: VIII/48/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji o podejmowanych działaniach na terenie Powiatu Inowrocławskiego w zakresie integracji europejskiej
Uchwała Nr VIII/48/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 marca 2003 r.


w sprawie przyjęcia informacji o podejmowanych działaniach na terenie Powiatu Inowrocławskiego w zakresie integracji europejskiej.


Na podstawie art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806)


Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informację Zarządu Powiatu, dotyczącą podejmowanych działań na terenie Powiatu Inowrocławskiego w zakresie integracji europejskiej, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/48/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 marca 2003 r.Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy zawarte w art. 12 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym oraz zapis ujęty w planie pracy Rady Powiatu na I półrocze 2003 r. zobowiązujący do przedstawienia informacji o podejmowanych działaniach na terenie Powiatu Inowrocławskiego w zakresie integracji europejskiej.

Ponadto nieodzownym jest zaznajomienie samorządu Powiatu z odnośnymi działaniami, które mają przybliżyć społeczeństwu ideę integracji u progu referendum akcesyjnego.


Starosta
Leonard Maciejewski