BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522898

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/165/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o działaniach z zakresu promocji powiatu inowrocławskiego w roku 2003 i planie na 2004 r.
Uchwała nr XXIII/165/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2004 r.


w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o działaniach z zakresu promocji powiatu inowrocławskiego w roku 2003 i planie na 2004 r.

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 21, art. 12, pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr. 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć "Informację Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o działaniach z zakresu promocji powiatu inowrocławskiego w 2003 r." i zatwierdzić do realizacji plan na 2004 rok.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicz±ca Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie

W roku 2004 upływa połowa kadencji samorządu powiatu inowrocławskiego. Uchwalona została także "Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego" .
Fakty te skłaniają Zarząd Powiatu do oceny działalności w zakresie promocji powiatu inowrocławskiego realizowanej w roku 2003 oraz wytyczenie kierunków dalszych działań na tym polu w roku 2004.
Zasadność podjęcia niniejszej uchwały wynika z uregulowań prawnych zawartych wart. 4, ust.1, pkt. 21, art. 12, pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr. 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,"Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055).


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.165.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,1MB
  Data dodania: środa, 11 maja 2005, godz. 11:40
  Typ MIME: application/pdf