BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519552

Data: 28 maja 2003 r.
Nr uchwały: X/68/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu o stanie technicznym dróg powiatowych
Uchwała Nr X/68/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 maja 2003 r.


w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu o stanie technicznym dróg powiatowych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć informację Zarządu Powiatu o stanie technicznym dróg powiatowych stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

UZASADNIENIE


Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu Zarząd Powiatu występuje do wysokiej Rady z inicjatywą przyjęcia informacji o stanie technicznym dróg powiatowych w formie uchwały.

Starosta
Leonard Maciejewski