BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519644

Data: 25 czerwca 2003 r.
Nr uchwały: XI/74/2003
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania dotyczącego Promocji Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr XI/74/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 czerwca 2003 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania dotyczącego Promocji Powiatu Inowrocławskiego


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200 poz. 1658 i Nr 214, poz. 1806).
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Przyjąć sprawozdanie Zarządu Powiatu w Inowrocławiu dotyczące Promocji Powiatu Inowrocławskiego stanowiące załącznik do uchwały .

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/74/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 czerwca 2003 r.W związku z upływem dwóch lat jakie minęły od ostatniej oceny działań Zarządu Powiatu w zakresie promocji powiatu oraz przygotowywaniem drugiej wersji strategii rozwoju powiatu koniecznym staje się dokonanie ponownej oceny.
Do wyrażenia przedmiotowej oceny obliguje Uchwała Nr V/31/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2003 r.


Starosta
Leonard Maciejewski