BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519559

Data: 30 lipca 2003 r.
Nr uchwały: XIII/89/2003
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w zakresie sportu i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem sportu szkolnego
Uchwała Nr XIII/89/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 lipca 2003 r.w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w zakresie sportu i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem sportu szkolnego.


Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 )


Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1Przyjąć informację Zarządu Powiatu, w zakresie sportu i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem sportu szkolnego, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.


§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


UzasadnienieDziałalność sportowa oraz turystyczno – krajoznawcza stanowi niezmiernie istotny element działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej. Oprócz propagowania zdrowego, sportowego trybu życia ma ona też na celu zorganizowanie pożytecznego spędzania wolnego czasu przez młodzież.
Jednocześnie zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym także w zakresie kultury fizycznej i turystyki, wywołanie niniejszej uchwały staje się zatem zasadne.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Załączniki:

sport.pdf  -> pobierz
Informacja Wydziału Oświaty, Kultury , Sportu i Turystyki w zakresie sportu i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem sportu szkolnego
  Rozmiar: 49KB
  Data dodania: czwartek, 4 września 2003, godz. 13:47
  Typ MIME: application/pdf
 
sport.doc  -> pobierz
Informacja Wydziału Oświaty, Kultury , Sportu i Turystyki w zakresie sportu i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem sportu szkolnego
  Rozmiar: 33KB
  Data dodania: czwartek, 4 września 2003, godz. 13:47
  Typ MIME: application/msword