BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ilość odsłon: 27770

Rejestr poborowych
Zawiera dane osób, które otrzymały odroczenie z tytułu sprawowania opieki nad członkiem rodziny oraz osób, które zostały skierowane do służby zastępczej.
Są to dane stanowiące tajemnicę służbową z klauzulą tajności zastrzeżone na podstawie Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 1999 nr 11 poz. 95).

Rejestr prowadzi Piotr Eichstaedt inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.
pokój 143 II piętro tel. (0-52) 355-02-00 wew. 336.

Autor treści: Piotr Eichstaedt