BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ilość odsłon: 27779

Dzienniki – Kancelaria Tajna
W Kancelarii Tajnej są prowadzone następujące dzienniki:
1. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone.
2. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą poufne.
3. Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone.
4. Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą poufne.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 1999 nr 11 poz. 95).

Dzienniki powyższe prowadzi Piotr Eichstaedt inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.
pokój 143 II piętro tel. (0-52) 355-02-00 wew. 336.

Autor treści: Piotr Eichstaedt