BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ilość odsłon: 27776

Rejestr Upoważnień
Organ administracji państwowej może w formie pisemnej upoważniać pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń. Rejestr zawiera imię i nazwisko osoby upoważnionej, na jaki okres oraz zakres upoważnienia.
Rejestr prowadzi Zofia Brzykcy inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. pokój 142 II piętro tel.3550200 wew.345


Autor treści: Zofia Brzykcy