BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ilość odsłon: 27778

Rejestr Zamówień Publicznych
Rejestr zamówień publicznych zawiera dane dotyczące przeprowadzenia procedur w trybie przetargu nieograniczonego, zapytania o cenę, z wolnej ręki. Rejestr zawiera datę przeprowadzenia procedury, określenie trybu, przedmiotu zamówienia, wartość, wybranego Oferenta w postępowaniu (nazwę i siedzibę), datę zawarcia umowy.
Rejestr prowadzi Alicja Jagodzińska inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.
pokój 142 II piętro tel. (0-52) 355-02-00 wew. 345


Autor treści: Zofia Brzykcy